logo
ucho   logo bip

Kościan, 11.06.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 18.06.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Nad Łąkami

działka nr 3261/54, 3261/55

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.306.2019

05.06.2019

2

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 167/29, 167/39, 168

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.3.4, 6.172.10.22.1.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.307.2019

06.06.2019

3

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 73/7, 1090, 81, 1093, 87/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.308.2019

06.06.2019

4

Przyłącze gazowe śr/c

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Kwiatowa

działka nr 74/43, 74/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.1.4, 6.171.10.02.3.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.309.2019

06.06.2019

5

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 311/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.3.3, 6.171.09.22.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.310.2019

07.06.2019

6

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 225/2, 273/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.1.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.311.2019

07.06.2019

7

Sieć kanalizacji deszczowej

(zmiana wniosku nr
GN-I.6630.453.2018 w zakresie ul. Kwiatowej)

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 87/2, 75/21, 75/11, 73/4, 48, 47, 45

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 80/4, 74/29, 74/52, 74/62, 74/15, 79/2

Ul. Kwiatowa

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.1.2, 6.171.10.02.1.4, 6.171.10.02.3.2

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.312.2019

10.06.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Miejscowość Pelikan

Kościan – obszar wiejski

Ul. Boczna

działka nr 345/1, 345/8, 345/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.313.2019

10.06.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jurkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1/82, 1/111, 1/113

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.20.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.314.2019

11.06.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Darnowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 82/11, 82/16, 82/17

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.22.3.1, 6.170.10.22.3.2, 6.170.10.22.3.3, 6.170.10.22.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.315.2019

11.06.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 273/40, 273/42

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.316.2019

11.06.2019

12

Sieć elektroenergetyczna kablowa – oświetlenie uliczne

Turew

Kościan – obszar wiejski

działka nr 381

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.4.3, 6.170.10.25.4.4, 6.170.10.05.2.1, 6.170.10.05.2.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.317.2019

11.06.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.