logo
ucho   logo bip

Kościan, 12.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 19.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 529/4, 527/1, 526/1, 526/3, 548

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.08.4.4, 6.169.08.09.3.3, 6.169.13.2.2, 6.169.08.14.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.62.2019

06.02.2019

2

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Stefana Wyszyńskiego

działka nr 2194/1, 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201, 2200

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.63.2019

07.02.2019

3

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne,
linia kablowa NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Wały Żegockiego

działka nr 2009/2, 2199/2, 2200, 2201

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.64.2019

07.02.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Karśnice

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 32/5, 25

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.21.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.65.2019

06.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Wybickiego

działka nr 1280, 1291

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.66.2019

08.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Tarnowska

działka nr 1194/1, 1356/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.4, 6.172.10.22.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.67.2019

08.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne SN

Łagiewniki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 410/9, 422/1, 410/12

sekcja w ukł. 2000: 6.172.08.25.2.2, 6.172.09.21.1.1, 6.172.09.21.1.2, 6.172.08.25.2.4, 6.172.09.21.1.3, 6.172.09.21.1.4, 6.172.09.21.3.1, 6.172.09.21.3.2

Elektrownia PV Łagiewniki 2
Sp. z o.o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

GN-I.6630.68.2019

08.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.