logo
ucho   logo bip

Kościan, 11.02.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 19.02.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 334/16

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.1.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.43.2020

03.02.2020

2

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 993, 152

ul. Kościańska

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.45.2020

05.02.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Gierłachowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 235, 225/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.17.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.46.2020

05.02.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 68/20, 68/24

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.3.4, 6.170.10.01.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.47.2020

06.02.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 68/22, 68/24

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.3.4, 6.170.10.01.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.48.2020

06.02.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 871, 881

ul. A. E. Fieldorfa

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.4.3, 6.169.08.19.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.49.2020

06.02.2020

7

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV oraz wymiana linii napowietrznej NN 0,4 kV ze stanowiskami słupowymi

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 272/8, 254, 272/3, 272/9, 272/1, 273, 274/1, 275, 276/1, 276/3, 367/1

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 68/5, 24/2, 68/10, 68/8, 68/24, 68/15, 68/19

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.3.4, 6.170.10.01.1.2, 6.171.10.21.4.3, 6.170.10.01.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.50.2020

06.02.2020

8

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 2972/63, 2973/5

ul. Świerkowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.2

Śmigielski Group Sp. z o.o.  Sp. k.

Ul. Dąbrowskiego 7

64-100 Leszno

GN-I.6630.51.2020

07.02.2020

9

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3668, 3667/2, 3659/3

ul. Kochanowskiego

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.1

Śmigielski Group Sp. z o.o.  Sp. k.

Ul. Dąbrowskiego 7

64-100 Leszno

GN-I.6630.52.2020

07.02.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 387/10, 387/9, 387/8, 350/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.1.1, 6.168.08.10.1.3

P4 Sp. z o.o.

Ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

GN-I.6630.53.2020

07.02.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 25/28, 25/52

ul. Zielona

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.24

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.54.2020

10.02.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 329/2, 329/3

ul. Spokojna

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.09.3.3, 6.170.09.09.3.4, 6.170.09.14.1.1, 6.170.09.14.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.55.2020

10.02.2020

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV,
sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 121/5, 121/6, 87, 28/3, 55, 56/1, 54/1, 53, 56/3, 58/1, 30, 59/1, 59/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.4, 6.170.09.15.1.3, 6.170.09.14.4.2, 6.170.09.15.3.1

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.57.2020

11.02.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/275, 60/265

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.58.2020

11.02.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/248, 60/251

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.05.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.59.2020

11.02.2020

16

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 107/17, 106/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.170.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.60.2020

11.02.2020

17

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 497/7, 497/11

ul. Parkowa

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.61.2020

11.02.2020

18

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 847, 900, 945, 876/1

ul. Śremska

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.2, 6.168.11.07.3.1, 6.168.11.07.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.62.2020

11.02.2020

19

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Łagiewniki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 289/6, 290/3, 462/2, 462/3

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.16.3.1, 6.172.09.16.3.3, 6.172.09.16.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.63.2020

11.02.2020

20

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Spytkówki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 41/4, 42, 28, 29

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.12.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.64.2020

11.02.2020

21

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 176/21, 67/1, 60/140

ul. Główna 20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.4.1, 6.168.09.10.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.65.2020

11.02.2020

22

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 176/5, 67/1, 60/140

ul. Główna 20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.4.1, 6.168.09.10.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.66.2020

11.02.2020

23

Przyłącze wodociągowe

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 793/1, 793/2, 790

ul. Ogrodowa 3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.3, 6.170.09.03.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.67.2020

11.02.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami