logo
ucho   logo bip

Kościan, 12.05.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 19.05.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Żwirki i Wigury

działka nr 2931/2, 2771/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.199.2020

05.05.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Młyńska

działka nr 3231/2, 3231/1, 3232/1, 3232/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.4, 6.170.09.13.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.200.2020

07.05.2020

3

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV,
przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 871/2, 871/1, 1211/4, 864/5, 485, 863, 861/69, 861/90, 1216

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.2.3, 6.168.11.06.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.201.2020

11.05.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Zgliniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 102/1

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.01.1.1, 6.167.10.01.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.202.2020

11.05.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

działka nr 120/2, 115, 120/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.11.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.203.2020

11.05.2020

6

Sieć elektroenergetyczna kablowa – oświetlenie uliczne

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 400/2, 241, 255, 258, 242, 254, 259, 261/1

Szczodrowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 102/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.04.4.4, 6.170.08.09.2.2, 6.170.08.05.3.3, 6.170.08.10.1.1, 6.170.08.05.3.4, 6.170.08.10.1.2, 6.170.08.05.4.3, 6.170.08.10.2.1

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

GN-I.6630.204.2020

11.05.2020

 Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami