logo
ucho   logo bip

Kościan, 11.08.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 19.08.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

al. Kościuszki

działka nr 1853/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.12.2.2

Urząd Miejski Kościana

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.349.2020

03.08.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 132/1, 132/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.351.2020

06.08.2020

3

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV,
sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV,
kompaktowa stacja transformatorowa

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3905, 3922/2

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 388/2, 274/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.17.2.3, 6.170.09.17.4.1

 

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.352.2020

07.08.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.