logo
ucho   logo bip

Kościan, 12.11.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 19.11.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c,
przyłącze gazowe śr/c

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 151/2, 159

ul. Deptak

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.570.2019

04.11.2019

2

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3244/4

rejon rekreacyjny „Łazienki”

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.1.1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Nacławska 84

64-000 Kościan

GN-I.6630.571.2019

05.11.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 146/37, 145/2, 295/1

ul. Kolejowa

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.20.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.573.2019

07.11.2019

4

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 3/3, 3/5, 3/10

ul. Kwiatowa, Warzywna

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.3.3, 6.171.09.04.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.574.2019

07.11.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 115/1, 119, 122

ul. Wiatrakowa

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.575.2019

07.11.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 372/29, 372/30

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.576.2019

08.11.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 224/4, 450

ul. Przemysłowa

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.20.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.577.2019

08.11.2019

8

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN,
sieć elektroenergetyczna kablowa NN

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1660, 1686, 1675/13, 1675/12, 1675/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.01.2.2, 6.168.08.01.2.4, 6.168.08.02.1.1, 6.168.08.02.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.579.2019

08.11.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne

NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 4477/14, 4477/12, 694

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.1, 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.580.2019

12.11.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 674/2

pl. Zielony Rynek

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.3, 6.171.10.03.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.581.2019

12.11.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 90, 934/8

ul. Krańcowa

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.582.2019

12.11.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 1307, 1355

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 317, 319/22, 320/3, 330

ul. Borówko Stare, Dezyderego Chłapowskiego, Kasztanowa

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.583.2019

12.11.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 104/2, 135, 136

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.22.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.584.2019

12.11.2019

14

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 565, 636/1, 636/2, 636/5, 636/6, 636/3, 648/1, 648/2, 4477/2, 4402, 4409

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.3.2

Urząd Miejski Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.585.2019

12.11.2019

15

Sieć elektroenergetyczna, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze elektroenergetyczne

Turew

Kościan – obszar wiejski

działka nr 456/3, 448

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.4.4

DINO POLSKA S.A.

Ul. Ostrowska 122

63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.543.2019

16.10.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.