logo
ucho   logo bip

Kościan, 12.11.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 19.11.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1819/36, 1826, 1415/7, 1415/5, 1401/4, 1400/3, 1819/37, 1819/38, 1402, 4501, 4510, 1823, 1825/7, 4509

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.1.4, 6.170.09.02.2.3, 6.170.09.02.3.2, 6.170.09.02.4.1, 6.170.09.02.4.3

T-Mobile Polska S.A.

Ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

GN-I.6630.399.2020

11.09.2020

2

Sieć gazowa śr/c,

przyłącze gazu śr/c

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/185, 184/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.4.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.471.2020

23.10.2020

3

Przyłącze gazu śr/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Iwaszkiewicza

działka nr 1765, 1762/25, 1762/24, 1762/26

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.1.1, 6.169.08.22.1.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.472.2020

26.10.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Borówko Stare

działka nr 320/17, 320/18 (podzielona na dz. nr 320/37
i 320/38)

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.1, 6.171.10.08.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.473.2020

26.10.2020

5

Sieć gazowa śr/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Morownicka

działka nr 98/2, 103/3, 140/4, 140/2, 1715, 1824, 1699, 1825, 260/2, 1676/4, 1676/7, 1675/14

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.3.2, 6.169.08.22.3.4, 6.168.08.02.1.1, 6.168.08.02.1.2, 6.168.08.01.2.4, 6.168.08.02.1.3, 6.168.08.01.4.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.474.2020

26.10.2020

6

Przyłącze gazu śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Miejscowość: Nowe Borówko

działka nr 332/17, 332/10

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Wysogotowo k/Poznania

Ul. Serdeczna 8

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.475.2020

28.10.2020

7

Sieć gazowa śr/c,

przyłącze gazu śr/c

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 65, 175/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.1.4, 6.168.09.10.2.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.476.2020

28.10.2020

8

Przyłącza elektroenergetyczne SN 15 kV

Gierłachowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 232, 235, 436, 447, 448, 533, 554, 595

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 232/2, 234/3, 267/14, 257, 259

EN-MAR Sp. z o.o.

Zbęchy Pole 8

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.477.2020

29.10.2020

9

Przyłącza elektroenergetyczne SN 15 kV

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 234/4, 235/4, 232/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.18.1.2, 6.168.11.13.4.3, 6.168.11.13.4.4, 6.168.11.18.2.1, 6.168.11.18.2.2

EN-MAR Sp. z o.o.

Zbęchy Pole 8

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.478.2020

29.10.2020

10

Sieć kanalizacji sanitarnej

Kościan – obszar wiejski

Racot

działka nr 316/1, 201/1, 390, 389

Katarzynin

działka nr 211/1, 365/1, 354/11, 7186/4, 7186/1

Gryżyna

działka nr 359/1, 335/1, 337/1, 339/1, 338/1, 358, 307/1, 306/1, 306/2, 414/2, 257, 420

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.2.3, 6.169.09.05.4.1, 6.169.09.05.4.3, 6.169.09.10.2.1, 6.169.09.10.2.3, 6.169.09.10.4.1, 6.169.09.10.4.3, 6.169.09.10.4.4, 6.169.09.15.2.2, 6.169.09.15.2.4, 6.169.09.15.4.2, 6.169.09.15.4.4, 6.169.09.20.2.2, 6.169.10.11.3.3, 6.169.10.16.1.1, 6.168.09.05.4.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.479.2020

02.11.2020

11

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 281/6, 281/11, 280/12, 279/15, 277/8, 276/13, 400/16, 277/10, 400/1, 400/2, 400/3, 281/5, 400/4, 280/11, 280/10, 280/9, 400/5, 400/6, 280/8, 400/7, 400/8, 280/7, 279/13, 400/9, 400/10, 279/12, 400/11, 279/11, 279/10, 277/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2, 6.171.09.19.4.4, 6.171.09.20.3.1, 6.171.09.20.3.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.480.2020

02.11.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Młodych

działka nr 1205/2, 1167

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.481.2020

04.11.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Prosta

działka nr 65, 110/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.482.2020

04.11.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 49/1, 50

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.483.2020

04.11.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 108/10, 98, 95/14

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.21.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.484.2020

04.11.2020

16

Linia kablowa NN, przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 18/4, 20, 156, 18/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.04.4.4, 6.169.07.05.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.485.2020

04.11.2020

17

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Podleśna

działka nr 78/32, 78/36

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.486.2020

09.11.2020

18

Sieć kanalizacji sanitarnej

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 185, 206/2, 206/5, 206/6, 206/26

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2, 6.172.10.22.4.1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

Ul. Polna 2

64-020 Czempiń

GN-I.6630.487.2020

09.11.2020

19

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3417, 3415

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 195/9, 424/1, 199/7, 199/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.488.2020

09.11.2020

20

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 107/15, 107/16, 107/12

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.489.2020

09.11.2020

21

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 25/30, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.490.2020

09.11.2020

22

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/238, 60/168

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.1, 6.168.09.10.2.2, 6.168.09.10.2.3, 6.168.09.10.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.491.2020

09.11.2020

23

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2467/5, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.492.2020

09.11.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.