logo
ucho   logo bip

Kościan, 13.08.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 20.08.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe -hydrantowe

Darnowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 82/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.22.3.1, 6.170.10.22.3.2, 6.170.10.22.3.3, 6.170.10.22.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.406.2019

07.08.2019

2

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Nacław, Czarkowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Nacławska

Czarkowo, działka nr 58/18, 60/2, 39, 107/1, 98, 46/2, 51/2, 59/10, 59/7, 59/9, 40, 38/2, 38/1, 37, 61, 62, 45/6, 45/2, 46/6, 48/1, 50/1, 50/4, 51/1, 58/9, 58/10, 58/11, 58/7, 58/17, 58/14, 58/22, 58/21, 58/20, 107/3, 58/26, 58/27, 59/1, 59/2, 66/3, 66/5, 67/5, 67/6, 67/3, 67/4, 68/2, 73/5, 74/2, 75/2, 75/8, 77, 78/1, 78/2, 79, 105, 80, 81, 83, 84/3, 84/1, 85, 86, 87, 88/2, 89/2

Nacław, działka nr 63/3, 64/5, 68/1, 68/2, 71/4, 71/2, 71/3, 193, 192, 195, 196/1, 197, 64/4, 63/5, 65/8, 65/5, 67/2, 70/4, 70/2, 70/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.16.2.2, 6.170.09.17.1.1, 6.170.09.16.2.4, 6.170.09.17.1.3, 6.170.09.17.1.4, 6.170.09.17.3.1, 6.170.09.17.3.2, 6.170.09.16.4.4, 6.170.09.17.3.3, 6.170.09.21.2.2,  6.170.09.21.2.3, 6.170.09.21.2.4

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.407.2019

07.08.2019

3

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Czarkowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 58/18, 58/25, 58/29, 58/28

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.16.4.2, 6.170.09.17.3.1

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.408.2019

07.08.2019

4

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Miejscowość Pianowo

działka nr 26/2, 7097/16, 7097/12, 97/6, 16, 262, 13/2, 8, 13/4, 189/10, 9/8, 12/3, 12/8, 11/8, 24/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.3.1, 6.171.09.24.3.3, 6.171.09.24.3.4, 6.171.09.24.4.3, 6.170.09.04.1.1, 6.170.09.04.1.2, 6.170.09.04.1.3, 6.170.09.04.1.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.409.2019

08.08.2019

5

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 85, 98, 115/1, 137, 172, 208, 209, 210, 227

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.25.3.3, 6.169.07.25.3.4, 6.169.07.25.4.1, 6.169.07.25.4.2, 6.169.07.25.4.3, 6.169.07.25.4.4, 6.168.07.05.2.1, 6.168.07.05.2.2, 6.168.07.05.2.3, 6.168.07.05.2.4, 6.168.07.05.4.1, 6.168.07.05.4.2, 6.168.07.05.4.4, 6.168.08.01.1.3, 6.168.08.01.3.1, 6.168.08.01.3.2, 6.169.08.21.1.1, 6.169.08.21.1.2, 6.169.08.21.1.3, 6.169.08.21.1.4, 6.169.08.21.3.1, 6.169.08.21.3.2, 6.169.08.21.4.1, 6.169.08.21.4.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.410.2019

08.08.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2490, 2476/4, 2475/2, 2475/4

ul. Piastowska

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.411.2019

08.08.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 452, 447, 110/29, 110/30

ul. Żwirowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.18.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.412.2019

09.08.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 379/3, 379/1, 356/1, 378/1, 377/1, 375/1, 373/7, 373/5, 372/1, 410

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.413.2019

12.08.2019

9

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nielęgowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 384/6, 384/8, 283/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.08.3.2, 6.169.09.08.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.414.2019

12.08.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 800, 813

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.415.2019

12.08.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 750, 747, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.416.2019

12.08.2019

12

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 160/2, 400/1, 443/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.04.4.1, 6.170.08.04.4.2, 6.170.08.04.4.3, 6.17.08.04.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.417.2019

12.08.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48/12, 48/13

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2, 6.171.09.25.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.418.2019

12.08.2019

14

Sieć gazowa śr/c

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 122/32, 122/30, 122/39, 118/1, 115/28, 115/11, 115/17, 115/18, 115/19, 115/20

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.4.2, 6.172.10.06.3.1, 6.172.09.10.4.4, 6.172.10.06.3.3, 6.172.10.11.1.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.419.2019

13.08.2019

15

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

(uzupełnienie wniosku
nr GN-I.6630.264.2019)

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 72/5, 102/2, 36/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.1.3, 6.168.08.10.3.1, 6.168.08.10.3.3, 6.168.08.15.1.1, 6.168.08.15.1.3, 6.168.08.15.3.1, 6.168.08.15.3.3, 6.168.08.20.1.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.420.2019

13.08.2019

16

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

(uzupełnienie wniosku
nr GN-I.6630.217.2019)

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1042/1, 1040

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.22.1.2, 6.169.08.22.1.3, 6.169.08.22.1.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.421.2019

13.08.2019

17

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

(uzupełnienie wniosku
nr GN-I.6630.332.2019)

Robaczyn

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 160/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.08.4.2, 6.168.08.08.4.4, 6.168.08.09.3.3, 6.168.08.14.1.1, 6.168.08.14.1.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.422.2019

13.08.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-08-13 12:31:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2019-08-13 12:31:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-08-13 12:32:08)