logo
ucho   logo bip

Kościan, 14.01.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 21.01.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Racot

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 396/2, 66/2, 194

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.2.2020

09.01.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 432/3, 451

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.25.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.3.2020

09.01.2020

3

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 158/65, 248/1, 152/15

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.2

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

GN-I.6630.4.2020

13.01.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Machcin

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 14, 180, 162/4

sekcja w ukł. 2000: 6.167.07.03.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.5.2020

13.01.2020

5

Sieć kanalizacji deszczowej (przebudowa)

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1989, 1988/1, 2000/1, 1988/2, 2008

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3, 6.170.09.12.2.2, 6.170.09.13.1.1

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.6.2020

13.01.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Baraniaka

działka nr 2694, 2669/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.7.2020

14.01.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Os. Ogrody

działka nr 3844/4, 3844/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.8.2020

14.01.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 172/33, 172/25

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.9.2020

14.01.2020

9

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Lubiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 361

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.03.2.4, 6.167.11.03.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.10.2020

14.01.2020

10

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/167, 60/171, 60/265, 60/251, 60/261

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.05.4.3, 6.168.09.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.11.2020

14.01.2020

11

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 436

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.20.2.3, 6.169.08.20.4.1

Gmina Śmigiel

Plac Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.12.2020

14.01.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.