logo
ucho   logo bip

Kościan, 15.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 22.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Donatowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 193

sekcja w ukł. 2000: 6.170.11.12.3.3, 6.170.11.12.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.11.2019

10.01.2019

2

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

60-000 Kościan

GN-I.6630.12.2019

10.01.2019

3

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Stefana Wyszyńskiego

działka nr 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201, 2200

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

60-000 Kościan

GN-I.6630.13.2019

11.01.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Sierakowskiego

działka nr 979/2, 976, 972

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.1, 6.170.09.07.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.14.2019

14.01.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 747, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.15.2019

14.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Zielona

działka nr 21/21, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.16.2019

14.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Śmigielska 58

działka nr 58/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.17.2019

14.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wonieść

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 236/9

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.04.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.18.2019

15.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 229/1, 229/2, 277/5, 278/2, 278/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.19.2019

15.01.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3538/9

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 413

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.20.2019

15.01.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 946/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.21.2019

15.01.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 1201/28, 1201/29

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.22.2019

15.01.2019

13

Sieć gazowa, przyłącza gazowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Fabryczna

działka nr 4477/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.23.2019

15.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.