logo
ucho   logo bip

Kościan, 15.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 22.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Jesionowa

działka nr 3013

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.394.2020

08.09.2020

2

Sieć gazowa śr/c,

przyłącza gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Topolowa

działka nr 3263, 3261/5, 3261/12, 3261/8, 3261/9, 3261/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.3.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.395.2020

08.09.2020

3

Sieć wodociągowa,

przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3874

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 435/2, 434/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.18.1.1, 6.170.09.18.1.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.396.2020

08.09.2020

4

Sieć elektroenergetyczna, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Leszczyńska

działka nr 1275/12, 1275/13, 1275/14, 1275/15, 1497, 1639

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.2.2

DINO POLSKA S.A.

Ul. Ostrowska 122

63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.397.2020

09.09.2020

5

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2963

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 890, 884/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.2.3, 6.170.09.03.4.1

Orange Polska S.A.

al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.398.2020

09.09.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 95/1, 95/2, 178

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.06.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.401.2020

09.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami