logo
ucho   logo bip

Kościan, 15.10.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 22.10.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Morownica, Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

Poladowo, działka nr 208

Morownica, działka nr 277/9, 277/1, 54

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.05.2.1, 6.168.07.05.2.3, 6.168.07.05.4.1, 6.168.07.05.4.2, 6.168.07.05.4.3, 6.168.07.05.4.4, 6.168.07.10.2.1, 6.168.07.10.2.2, 6.168.07.10.2.3, 6.168.07.10.4.1

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

Ul. Skarzyńskiego 6A

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.529.2019

10.10.2019

2

Sieć kanalizacji sanitarnej,

przyłącza kanalizacji sanitarnej

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 303, 26/18, 299, 26/10

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.07.3.4, 6.171.09.12.1.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.530.2019

11.10.2019

3

Przyłącze wodociągowe

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. 11 Stycznia 1919 roku

działka nr 232/5, 277/3, 230/3, 230/4

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.531.2019

11.10.2019

4

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV - oświetleniowa

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Kolejowa

działka nr 933/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3

Gmina Czempiń

Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.532.2019

14.10.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kwiatowa

działka nr 250/5, 250/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.3, 6.171.09.12.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.533.2019

14.10.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kwiatowa

działka nr 250/6, 250/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.3, 6.171.09.12.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.534.2019

14.10.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 219/2, 225/2, 271/20, 271/23

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.2.4, 6.170.09.04.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.535.2019

14.10.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czarkowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 58/28, 58/29, 58/25

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.16.4.2, 6.170.09.17.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.536.2019

14.10.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Działkowa

działka nr 2973/4, 3170

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.537.2019

14.10.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Północna

działka nr 3384/3, 3383/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.538.2019

15.10.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.