logo
ucho   logo bip

Kościan, 16.04.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 23.04.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Bieczyny

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 112/2, 112/1, 100, 99/21

sekcja w ukł. 2000: 6.173.10.22.3.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.194.2019

10.04.2019

2

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 140/16, 140/47, 148/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.2, 6.170.09.04.2.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.195.2019

10.04.2019

3

Sieć wodociągowa rozdzielcza, sieć kanalizacji sanitarnej

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 81, 10/34

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.2.4, 6.172.09.05.4.2, 6.172.10.01.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.196.2019

10.04.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bielawy, Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Kościańska

Bielawy działka nr 93/1,
Żegrówko działka nr 50

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.1, 6.169.07.05.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.197.2019

10.04.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Kościan – obszar wiejski

działka nr 544/1, 538/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.01.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.198.2019

10.04.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Łuszkowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 598/2, 636/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.11.22.1.1

Gmina Krzywiń

Ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.199.2019

11.04.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 155/4, 155/5, 156

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.10.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.200.2019

11.04.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Turew

Kościan – obszar wiejski

działka nr 448, 457/2, 465/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.4.4, 6.170.10.05.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.201.2019

11.04.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2026/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.07.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.202.2019

12.04.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1823, 1824, 1698

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.203.2019

15.04.2019

11

Sieć elektroenergetyczna
SN 15 kV

Bronikowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 360/1, 360/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.20.1.2, 6.168.07.20.1.4

FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o.

Ul. Morownicka 1C

64-030 Bronikowo

GN-I.6630.204.2019

12.04.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego

działka nr 3489/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.205.2019

11.04.2019

13

Przyłącze wodociągowe

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Ul. E. Bojanowskiego

działka nr 126/2, 167/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.05.1.1, 6.168.10.25.3.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.206.2019

12.04.2019

14

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Karśnice, Nowy Białcz, Brońsko, Stary Białcz

Śmigiel – obszar wiejski

Karśnice, działka nr 65, 82, 587, Nowy Białcz, działka nr 22, 28/1, 28/2, 67/7,

Brońsko, działka nr 273, 284/1, 284/2, 316,

Stary Białcz, działka nr 202/2, 212, 234, 239, 259/1, 281

Krzan, Kobylniki

Kościan – obszar wiejski

Krzan, działka nr 214/3, 245, 246,

Kobylniki, działka nr 86, 91/2, 92, 93/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.21.3.1, 6.170.08.21.3.3, 6.170.08.21.3.2, 6.170.08.21.3.4, 6.170.08.21.2.3, 6.170.08.21.4.1, 6.170.08.21.2.4, 6.170.08.21.2.2, 6.170.08.22.1.1, 6.170.08.17.3.3, 6.170.08.17.3.1, 6.170.08.16.4.2, 6.170.08.16.4.1, 6.170.08.17.1.3, 6.170.08.17.3.2, 6.170.08.17.3.4, 6.170.08.22.1.2, 6.170.08.17.4.3, 6.170.08.17.4.1, 6.170.08.17.2.3, 6.170.08.17.2.4, 6.170.08.17.2.2, 6.170.08.18.1.1, 6.170.08.18.1.2, 6.170.08.18.2.1, 6.170.08.13.4.3, 6.170.08.13.4.4, 6.170.08.18.2.2, 6.170.08.14.3.3, 6.170.08.14.3.4, 6.170.08.14.3.2, 6.170.08.14.4.1, 6.170.08.14.4.3, 6.170.08.19.2.1, 6.170.08.19.2.2, 6.170.08.19.2.4, 6.170.08.20.1.3, 6.170.08.20.3.1, 6.170.08.20.3.3, 6.170.08.20.3.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.207.2019

12.04.2019

15

Sieć kanalizacji sanitarnej (projekt zamienny
do uzgodnienia
nr GN-I.6630.311.2015)

Zadory, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze

Czempiń – obszar wiejski

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.08.3.2, 6.172.09.08.4.1, 6.172.09.08.3.4, 6.172.09.08.4.3, 6.172.09.08.4.2, 6.172.09.08.2.4, 6.172.09.09.1.3, 6.172.09.09.3.1, 6.172.09.09.1.1, 6.172.09.09.1.2, 6.172.09.09.1.4, 6.172.09.09.2.1, 6.172.09.04.4.3, 6.172.09.04.4.1, 6.172.09.04.4.2, 6.172.09.04.4.4, 6.172.09.04.2.4, 6.172.0905.1.3, 6.172.09.04.4.1, 6.172.09.04.4.2, 6.172.09.04.2.2, 6.172.09.05.1.1, 6.172.09.04.2.4, 6.172.09.05.1.3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu

Ul. Polna 2

64-020 Czempiń

GN-I.6630.208.2019

12.04.2019

16

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Jerka

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 86, 861/69, 1216, 861/90, 861/77

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.2.3, 6.168.11.06.4.1

PW Pryzmat Mariusz Kuczyński

Ul. Młyńśka 10

64-000 Kościan

GN-I.6630.209.2019

15.04.2019

17

Sieć energetyczna (słupy oświetlenia lamp solarnych)

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Kwiatowa

działka nr 74/29, 74/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.1.4, 6.171.10.02.3.2

Gmina Czempiń

Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.210.2019

15.04.2019

18

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piotrowe Drugie

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 47, 80

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.04.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.211.2019

15.04.2019

19

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Zadory

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 153, 246

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.08.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.212.2019

15.04.2019

20

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 87/2, 83/1, 190, 84

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.4, 6.170.09.04.2.2, 6.171.09.25.3.3, 6.170.09.05.1.1

MARDROG Maciej Kubacha

Piechanin, ul. Bułgarska 10

64-020 Czempiń

GN-I.6630.213.2019

16.04.2019

21

Przyłącza gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Fabryczna

działka nr 4477/10, 4477/7, 4477/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.2, 6.170.09.12.2.1, 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.214.2019

16.04.2019

22

Przyłącze gazowe śr/c

Nowe Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 296, 87, 94

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.4, 6.170.09.14.4.2

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.215.2019

16.04.2019

23

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Tadeusza Kościowa

działka nr 4373, 4378

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.216.2019

16.04.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.