logo
ucho   logo bip

Kościan, 16.06.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 23.06.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 206/26

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.253.2020

08.06.2020

2

Sieć wodociągowa,
sieć kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Piastowska

działka nr 2490, 2476/4, 2475/2, 2475/4, 2475/5, 2475/6, 2475/7, 2475/8, 2475/9, 2475/10, 2475/11, 2475/12, 2475/13

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Ul. Czempińska 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.258.2020

10.06.2020

3

Sieć wodociągowa,
sieć kanalizacji sanitarnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1042/1, 1016, 985/2, 1758, 1782, 441/1, 441/2, 1765, 1766/9, 1766/7, 1762/14, 1762/16, 1762/18, 1762/20, 1762/22, 1762/24

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 303

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.21.2.2, 6.169.08.22.1.1, 6.169.08.22.1.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.259.2020

15.06.2020

4

Przyłącze gazowe śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Nowe Borówko, ul. Letnia

działka nr 332/39, 332/88

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.260.2020

15.06.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami