logo
ucho   logo bip

Kościan, 17.12.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 23.12.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa n/c, przyłącza gazowe n/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 232/2, 249/3, 904/7, 904/43, 904/40, 904/41, 904/42, 904/44, 904/45, 904/46

ul. Polna

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.602.2019

21.11.2019

 

 

 

 

 

2

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3402/2, 3379, 3380

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4.3, 6.170.09.08.4.4, 6.170.09.13.2.1, 6.170.09.13.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.647.2019

11.12.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 95/9, 100, 356/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.648.2019

13.12.2019

4

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 125, 48, 95, 84, 80, 74/1, 74/2, 76, 73/5, 73/31, 68/19, 73/7, 107

Kawczyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 59, 82, 105, 94, 108, 116, 174, 141/4

Jasień

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 115/2, 100/8, 100/9, 111/2, 129, 113, 10/1, 8/1 Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

 działka nr 26/1, 29/2, 133/3, 125/1, 124/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.1.3, 6.171.09.08.2.1, 6.171.09.08.2.3, 6.171.09.08.4.1, 6.171.09.08.4.3, 6.171.09.13.1.2, 6.171.09.13.1.4, 6.171.09.13.3.2, 6.171.09.13.3.4, 6.171.09.18.1.2, 6.171.09.18.1.4, 6.171.09.18.1.3, 6.171.09.18.3.1, 6.171.09.13.2.3, 6.171.09.13.2.4, 6.171.09.13.4.1, 6.171.09.13.4.2, 6.171.09.13.4.4, 6.171.09.14.3.3, 6.171.09.13.1.1, 6.171.09.19.1.2, 6.171.09.19.1.4, 6.171.09.14.1.1, 6.171.09.14.1.2, 6.171.09.14.1.3, 6.171.09.14.1.4, 6.171.09.14.3.2, 6.171.09.09.3.4, 6.171.09.09.2.1, 6.171.09.09.2.3, 6.171.09.09.4.1, 6.171.09.09.4.3, 6.171.09.14.2.1, 6.171.09.14.2.3, 6.171.09.14.4.1, 6.171.09.14.4.3, 6.171.09.19.2.1, 6.171.09.09.2.2, 6.171.09.09.2.4, 6.171.09.14.2.2, 6.171.09.15.1.1, 6.171.09.15.1.3, 6.171.09.15.3.1, 6.171.09.15.1.2, 6.171.09.15.1.4, 6.171.09.15.3.2, 6.171.09.15.3.4, 6.171.09.15.2.1, 6.171.09.15.2.3, 6.171.09.15.4.1, 6.171.09.15.4.2, 6.171.09.20.2.1, 6.171.09.10.4.4, 6.171.09.15.2.2, 6.171.09.15.2.4, 6.171.10.06.3.1, 6.171.10.06.3.3, 6.171.10.11.1.1, 6.171.10.06.3.2, 6.171.10.06.3.4, 6.171.10.06.1.4, 6.171.10.06.2.3, 6.171.10.06.2.1, 6.171.10.01.4.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.649.2019

13.12.2019

5

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 1182, 1183/1, 1183/14, 1183/15, 1201/28

Osiedle Młodych

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.1.2, 6.167.10.10.2.1, 6.167.10.10.2.3s

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.650.2019

16.12.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3844/46, 3844/50

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.2, 6.170.09.03.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.651.2019

16.12.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 154/2, 154/3, 171/1

ul. Sadowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.1, 6.170.09.15.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.652.2019

16.12.2019

 

 

 

 

 

8

Sieć telekomunikacyjna, przyłącza telekomunikacyjne

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 518, 520, 521, 538, 654, 3001, 3013, 3028, 3048, 3065, 3081, 3093, 3123, 3125, 3132, 3163, 3170, 3171, 3247, 3248, 3874, 4363, 1183/5, 1183/6, 1950/2, 1952/35, 1952/70, 2971/1, 2971/2, 2972/15, 2972/20, 2972/26, 2972/37, 2972/47, 2972/50, 2972/52, 2972/63, 3135/1, 515/5, 543/4, 547/6, 564/6, 564/7, 564/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3, 6.170.09.12.2.4, 6.170.09.12.3.4, 6.170.09.17.1.1, 6.170.09.17.1.2, 6.170.09.17.1.4, 6.170.09.12.4.1, 6.170.09.12.4.2, 6.170.09.12.4.3, 6.170.09.12.4.4, 6.170.09.17.2.1, 6.170.09.17.2.2, 6.17.09.13.1.3, 6.170.09.13.3.1, 6.170.09.13.3.3, 6.170.09.18.1.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.633.2019

03.12.2019

9

Sieć telekomunikacyjna, przyłącza telekomunikacyjne

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 1022/5, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1092/2, 1092/4, 1092/5, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1150, 1156, 1159, 1160, 1161/2, 1162/1, 1162/3, 1162/4, 1163, 1171, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1200/1, 1200/2, 1213, 1246, 1247/1, 1247/2, 1260, 1261, 1273, 1279/1, 1279/2, 1285/1, 1285/2, 1290/1, 1290/2, 1315, 1326, 1331/2, 1337, 1354/2, 1359, 1360, 1372, 1373, 1383, 1384, 1417/1, 1417/2, 1417/3, 1417/5, 1417/6, 1417/7, 1417/9, 1418, 1421/1, 1422/1, 1423/1, 1430, 1440/6, 1441, 1442, 1458/4, 1459/1, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1566/1, 1566/2, 1566/3, 1566/6, 1566/7, 1566/8, 1567, 1651, 1652, 1709, 1769/2, 201/3, 201/4, 222/1, 222/2, 223/10, 223/5, 236, 281/1, 282/2, 4104/2, 4105/2, 4105/3, 4110/11, 4110/4, 4110/6, 4264, 4367/14, 4367/16, 4367/18, 4367/19, 710, 754/1, 754/2, 755/1, 753, 757/1, 760/3, 761/1, 762/3, 798/1, 798/2, 825/1, 825/2, 825/3, 849/1, 849/2, 862/1, 862/2, 862/3, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 884, 885, 886, 889/1, 890/1, 890/2, 890/3, 955, 972, 973, 974, 975, 976, 995/1, 995/2, 995/3, 995/4, 999/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.3.2, 6.170.09.02.3.3, 6.170.09.02.3.4, 6.170.09.07.1.1, 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.1.3, 6.170.09.07.1.4, 6.170.09.07.3.1, 6.170.09.07.3.2, 6.170.09.12.3.3, 6.170.09.12.3.4, 6.170.09.12.1.1, 6.170.09.12.1.2, 6.170.09.12.1.3, 6.170.09.07.2.1, 6.170.09.07.2.3, 6.170.09.07.4.1, 6.170.09.07.4.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.634.2019

03.12.2019

10

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3837/2, 3844/46, 3845/1, 4459, 4464/2

Osiedle Ogrody

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.2.4, 6.170.09.03.4.2, 6.170.09.04.3.1

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

 64-000 Kościan

GN-I.6630.635.2019

05.12.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.