logo
ucho   logo bip

Kościan, 17.09.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 24.09.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 156/2, 156/3, 171/4, 172/2, 172/21, 165, 164/1, 172/20, 166/1, 172/8, 171/1, 166/2, 172/7, 168/1, 172/27, 172/14, 171/3, 193/5, 194/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.1.3, 6.171.09.12.1.4, 6.171.09.12.3.1, 6.171.09.12.3.2, 6.171.09.12.3.3, 6.171.09.12.3.4, 6.171.09.17.1.1, 6.171.09.17.1.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.478.2019

12.09.2019

2

Sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 10/13, 10/45, 10/39, 10/38, 10/37, 10/36, 10/35, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 10/44

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.2.4, 6.170.09.05.4.2, 6.172.10.01.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.479.2019

16.09.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Młodych

działka nr 1171, 1167

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1, 6.167.10.10.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.480.2019

16.09.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Rolna

działka nr 157/15, 157/21

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.481.2019

16.09.2019

5

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Borówko Stare

działka nr 1214/8, 678

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.4, 6.171.10.03.3.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.482.2019

16.09.2019

6

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Przelot

działka nr 1137/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.483.2019

16.09.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jarogniewice

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 785

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.24.2.2, 6.172.09.24.2.4

WOLAR Sp. z o.o.

Szołdry 2

63-112 Brodnica

GN-I.6630.484.2019

16.09.2019

8

Sieć telekomunikacyjna, przyłącza telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 345/15, 346/32, 347/2, 357, 372, 375, 388, 393, 403, 405, 412, 416, 447, 457, 470, 479/2, 479/3, 507, 565, 591/1, 595/3, 595/4, 595/5, 606/1, 606/2, 606/3, 614/1, 614/3, 614/4, 614/5, 615, 624/1, 624/2, 648/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.3, 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.3.1, 6.170.09.12.3.2, 6.170.09.12.3.3, 6.170.09.12.3.4, 6.170.09.17.1.1, 6.170.09.17.1.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.485.2019

17.09.2019

9

Sieć telekomunikacyjna, przyłącza telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4142/1, 3654, 3662, 3615/7, 3616/10, 3653/4, 187, 126, 158/1, 158/2, 158/3, 3559, 3578, 3591, 3613/1, 3613/2, 3613/3, 3613/4, 3622/2, 3686, 3690/1, 3690/2, 4144, 4167/1, 4167/2, 42/2, 42/3, 42/4, 4214/1, 4214/2, 3642, 3664, 3938/2, 4249/2

Czarkowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 16/7

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 260/2, 369, 381/8, 393

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 321/15, 333/1, 336/13, 336/16, 336/21, 336/30, 336/9, 336/35, 339/2, 313, 339/1, 308/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.1, 6.170.09.11.1.3, 6.170.09.11.1.2, 6.170.09.11.1.4, 6.170.09.11.2.2, 6.170.09.11.2.3, 6.170.009.11.2.4, 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2, 6.170.09.06.4.4, 6.170.09.07.3.3, 6.170.09.12.1.1, 6.170.09.12.1.3, 6.170.09.12.3.1, 6.170.09.11.4.4, 6.170.09.12.3.3, 6.170.09.16.2.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.486.2019

17.09.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.