logo
ucho   logo bip

Kościan, 19.02.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 25.02.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna SN

Racot

Kościan – obszar wiejski

działka nr 253/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.25.3.1, 6.170.09.25.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.68.2020

12.02.2020

2

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV i NN 0,4 kV

Mościszki

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 44, 49/3, 49/4, 61/75, 254, 269

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.05.1.1, 6.168.11.05.1.3, 6.168.11.05.3.1, 6.168.11.05.1.4, 6.168.11.05.3.2, 6.168.11.05.4.1, 6.168.11.05.4.3, 6.168.11.05.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.69.2020

13.02.2020

3

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 71/7, 28/3, 70/3, 69/3, 68/3, 59/11, 70/6, 69/4, 59/19, 59/18, 59/17, 59/16, 59/15, 59/14, 59/13, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 68/2, 69/2, 70/2, 68/4, 71/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.1.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.70.2020

13.02.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 677/6, 677/5, 677/9

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.71.2020

17.02.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 1183/12, 1183/15

Osiedle Młodych

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.72.2020

17.02.2020

6

Sieć elektroenergetyczna - oświetleniowa

Darnowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 131, 132/31, 17, 132/1, 28, 128

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.21.2.1, 6.170.10.21.2.3, 6.170.10.21.2.4, 6.170.10.22.1.3, 6.170.10.22.3.1, 6.170.10.22.3.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.73.2020

17.02.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 150, 100, 151/20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.74.2020

17.02.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Cichowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 56/16, 56/31

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.11.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.75.2020

17.02.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Cichowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 56/12, 56/31

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.11.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.76.2020

17.02.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Mościszki

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 107/2, 113, 122/17

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.06.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.77.2020

17.02.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3652, 3613/4, 158/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.78.2020

17.02.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 1895, 1889/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.79.2020

17.02.2020

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 404/7, 404/6, 378, 351/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.15.2.4, 6.169.08.15.4.2, 6.169.09.11.1.3, 6.169.09.11.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.80.2020

17.02.2020

14

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 2972/63, 2973/5

ul. Świerkowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.2

Śmigielski Group Sp. z o.o.  Sp. k.

Ul. Dąbrowskiego 7

64-100 Leszno

GN-I.6630.51.2020

07.02.2020

15

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3668, 3667/2, 3659/3

ul. Kochanowskiego

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.1

Śmigielski Group Sp. z o.o.  Sp. k.

Ul. Dąbrowskiego 7

64-100 Leszno

GN-I.6630.52.2020

07.02.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami