logo
ucho   logo bip

Kościan, 18.06.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 25.06.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji deszczowej

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa, Krasickiego

działka nr 115, 123

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.11.2.2, 6.169.10.11.2.4, 6.169.10.12.1.1, 6.169.10.12.1.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.273.2019

16.05.2019

2

Sieć elektroenergetyczna NN

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Śmigielska, Poprzeczna

działka nr 206/7, 232, 281, 282, 283, 280/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.16.2.4.6, 6.169.08.16.4.2, 6.169.08.17.1.3, 6.168.08.17.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.318.2019

12.06.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Machcin

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 128, 68/1, 69, 180, 146, 144, 50/2, 52, 57, 54/4, 54/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.23.3.3, 6.168.07.23.3.4, 6.168.07.23.4.3, 6.168.07.23.4.4, 6.168.07.24.3.1, 6.168.07.24.3.3, 6.167.07.03.1.2, 6.167.07.03.2.1, 6.167.07.03.2.3, 6.167.07.03.2.2, 6.167.07.04.1.1, 6.167.07.03.2.4, 6.167.07.04.1.3, 6.167.07.03.3.2, 6.167.07.03.4.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.319.2019

13.06.2019

4

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Spytkówki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 125, 145

Wyskoć

Kościan – obszar wiejski

działka nr 91

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.13.3.1, 6.170.10.13.3.3, 6.170.10.18.1.1, 6.170.10.17.2.3, 6.170.10.17.2.4, 6.170.10.18.1.3, 6.170.10.17.4.2, 6.170.10.18.3.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.320.2019

13.06.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Bolesława Igłowicza

działka nr 4383, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.321.2019

13.06.2019

6

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 920

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.07.2.1

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.322.2019

14.06.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

 

Nowy Dwór

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 471/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.25.4.2

 

 

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.323.2019

14.06.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nielęgowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 265/5, 283/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.08.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.324.2019

 

17.06.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Plac Wolności

działka nr 1814/2, 1814/3, 1816/1, 1816/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.325.2019

17.06.2019

10

Sieć elektroenergetyczna NN

Łagowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 54/2, 210/1, 238, 248/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.21.2.4, 6.168.12.22.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.326.2019

17.06.2019

11

Sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna , sieć telekomunikacyjna

Widziszewo, Ponin

Kościan – obszar wiejski

Widzieszewo, dz. nr 172, 41/4, 166/1, 173, 41/16, 41/5, 27/1, 40/28, 28/13, 40/15, 40/16, 28/10, 28/11, 29/1, 170, 30, 31, 32/2, 33, 34/1, 38/2, 38/3, 37/7, 37/8, 37/5, 37/4, 36/2, 36/3, 35/2, 35/3, 167, 168, 166/2, 14/3, 14/4, 13, 19/8, 11/1, 10/2, 18/3, 19/14, 18/5, 10/1, 9/1, 8/2, 18/7, 17/4, 16/1, 16/2, 16/3 (podzielona na 16/6, i 16/7), 15/1, 164/1, 163, 18/9, 18/11, 18/13, 18/14

Ponin, dz. nr 61/3, 65/6 (podzielona na dz. nr 65/13, i 65/14), 64/2, 60/1, 60/4, 59/2, 47/9, 46/2, 47/7, 47/6, 47/5, 47/4, 47/3, 51/1, 50/1, 49/1, 48/1, 45, 44, 62, 57, 56/2, 56/1, 55, 53, 52, 43/1, 43/2, 41/2, 45, 40/1, 40/2, 30/3, 30/2, 30/1, 58/2, 32, 63, 128/4, 58/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.25.3.4, 6.170.08.25.4.3, 6.169.08.05.2.1, 6.169.08.05.2.3, 6.169.08.05.2.4, 6.169.08.05.4.2, 6.169.08.05.4.4, 6.169.08.10.2.2, 6.169.08.10.2.4, 6.169.08.10.4.2

 

 

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.327.2019

17.06.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 87/1, 189/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.22.2.1, 6.170.09.22.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.328.2019

18.06.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Główna

działka nr 144/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.329.2019

18.06.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Główna

działka nr 579, 524/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.330.2019

18.06.2019

15

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 172/15, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3, 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.331.2019

18.06.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.