logo
ucho   logo bip

Kościan, 19.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 26.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna

SN 15 kV i NN 0,4 kV

(zmiana wniosku
nr GN-I.6630.43.2019)

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 122/2, 122/1, 433/1, 96/1, 126/2, 126/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2, 6.168.08.13.1.1., 6.168.08.12.2.4, 6.168.08.13.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.69.2019

13.02.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Brońsko

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 303/1, 284/2, 280

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.17.3.1, 6.170.08.17.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.70.2019

14.02.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Sportowe

działka nr 1201/28, 1201/30

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.71.2019

14.02.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 94/3, 94/15

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.18.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Września

ul. Witkowska 5

62-300 Września

GN-I.6630.72.2019

14.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15 kV

Racot

Kościan – obszar wiejski

działka nr 256/31, 256/32

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.25.3.3, 6.169.09.05.1.1, 6.170.09.25.3.4, 6.169.09.05.1.2

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.73.2019

14.02.2019

6

Przyłącze wodociągowe

Świniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 88, 79/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.08.2.4, 6.168.10.08.4.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.74.2019

18.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne SN

Nowy Białcz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 22, 23, 28/2, 44, 45/1, 45/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.17.3.3, 6.170.08.22.1.1, 6.170.08.22.1.3

Elektrownia PV Nowy Białcz
Sp. z o.o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

GN-I.6630.75.2019

08.02.2019

8

Sieć gazowa n/c

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 57, 808

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.76.2019

19.02.2019

9

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Turew

Kościan – obszar wiejski

działka nr 50/3, 541, 133, 126/2, 120/8, 120/9, 120/3, 120/4, 120/13, 135, 448, 451/1, 381, 279, 260, 367, 356/5, 364/1, 361/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.1.2, 6.170.10.25.1.4, 6.170.10.25.3.2, 6.170.10.25.2.3, 6.170.10.25.4.1, 6.170.10.25.4.3, 6.169.10.05.2.1, 6.169.10.05.2.3, 6.170.10.25.4.4, 6.169.10.05.2.2, 6.169.10.05.2.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.77.2019

19.02.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 1232/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.78.2019

19.02.2019

11

Sieć elektroenergetyczna
NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 497/4, 503/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2, 6.169.08.13.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.79.2019

19.02.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 563/5, 563/8, 563/7

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.1.3, 6.169.08.14.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.80.2019

19.02.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn (Pelikan)

Kościan – obszar wiejski

działka nr 308/13

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.2, 6.170.09.11.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.81.2019

19.02.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 329/4, 329/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.82.2019

19.02.2019

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 282, 344/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.83.2019

19.02.2019

16

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48/1, 48/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.84.2019

19.02.2019

17

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1217/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.07.1.3, 6.168.11.07.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.85.2019

19.02.2019

18

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 996, 469/11

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.86.2019

19.02.2019

19

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bieżyń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 432/3, 95/8

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.20.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.87.2019

19.02.2019

20

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Dudycza

działka nr 1847/4, 1847/1, 1846/2, 1846/12, 1846/13

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.88.2019

19.02.2019

21

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 955/3, 955/4, 955/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.3, 6.170.09.03.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.89.2019

19.02.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-02-19 13:33:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-02-19 13:33:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-02-19 13:33:19)