logo
ucho   logo bip

Kościan, 19.03.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 26.03.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze energetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 205/6

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2, 6.172.10.22.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Września

ul. Witkowska 5

62-300 Września

GN-I.6630.133.2019

13.03.2019

2

Przyłącze energetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kawczyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 144/1, 144/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.14.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.134.2019

13.03.2019

3

Przyłącze energetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kopaszewo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 159/7, 158/1, 159/9

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.25.1.4, 6.169.10.25.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.135.2019

13.03.2019

4

Sieć kanalizacji deszczowej,
sieć wodociągowa,
sieć energetyczna NN

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1190/3, 1096/1, 1101, 1103, 1102/1, 1106, 1102/10

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.17.4.3, 6.169.08.22.1.2, 6.169.08.22.2.1, 6.169.08.22.1.4, 6.169.08.22.2.3

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

 64-030 Śmigiel

GN-I.6630.136.2019

13.03.2019

5

Przyłącze wodociągowe,

przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Maya

działka nr 1167/3 podzielona na dz. nr 1167/15, 1167/16

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.3.3, 6.170.09.02.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.137.2019

15.03.2019

6

Sieć kanalizacji deszczowej,
sieć elektroenergetyczna,
sieć oświetleniowa,
sieć telekomunikacyjna

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 934/8, 87/2, 1103/1, 1103/10, 1103/9, 1103/7, 1103/6

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 80/4, 189/28, 191/1, 118/3, 118/1, 118/2, 119, 120/5, 120/1, 121/1, 80/3, 122/3, 122/4, 122/5, 122/1, 121/5, 123/3, 123/1, 124/1, 124/3, 125/1, 125/3, 132, 135/8, 135/7, 135/6, 133/3, 133/2, 29/2 i inne

Jasień

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 115/1, 181/2, 179/4, 179/6, 179/5, 179/1, 178/2, 177/1, 177/2, 115/2, 174, 173/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.15.1.3, 6.171.09.15.1.4, 6.171.09.15.2.1, 6.171.09.15.2.3, 6.171.09.10.4.4, 6.171.09.15.2.2, 6.171.10.06.3.3, 6.171.10.11.1.1, 6.171.10.06.3.2, 6.171.10.06.3.4, 6.171.10.06.1.4, 6.171.10.06.2.3, 6.171.10.06.2.1, 6.171.10.01.4.3, 6.171.10.01.4.4, 6.171.10.02.3.1, 6.171.10.02.3.3, 6.171.10.02.3.2, 6.171.10.02.4.1

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.138.2019

28.02.2019

7

Sieć gazowa śr/c,

przyłącza gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Spółdzielców

działka nr 1159/7, 1109/3, 1110, 1111, 1112

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8

Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.139.2019

18.03.2019

8

Przyłącze gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4483, 4484

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.1.1, 6.170.09.02.1.2, 6.170.09.02.1.3, 6.170.09.02.1.4

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.140.2019

18.03.2019

9

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Mostowa, Zacisze

działka nr 2258, 2274

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.4, 6.170.08.09.1.3, 6.170.09.3.1

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.141.2019

18.03.2019

10

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Pl. Wolności, ul. Nadobrzańska

działka nr 1749, 1762/3, 1762/5, 1762/6, 1898/1, 1898/5, 1898/6, 1898/7, 1898/8, 1898/9, 1898/10, 1898/11, 1898/13, 1898/14, 1898/15, 1898/16, 1900

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.3, 6.170.09.07.2.4, 6.170.09.07.4.1, 6.170.09.07.4.2

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.142.2019

18.03.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 442/44, 442/37

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.1.3, 6.169.08.22.1.4, 6.169.08.22.3.1, 6.169.08.22.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.143.2019

19.03.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 739, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.144.2019

19.03.2019

13

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Stary Gołębin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 78/3, 80, 79, 76/29, 76/28, 76/23, 76/22, 76/21, 96/11, 96/12, 96/13, 96/6, 96/7, 96/7, 96/8, 96/9, 76/17, 96/14, 96/15, 76/39, 76/34, 76/40, 76/35

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.08.4.3, 6.170.10.13.2.1, 6.170.10.13.2.3, 6.170.10.13.2.2, 6.170.10.14.1.1, 6.170.10.14.1.3, 6.170.10.14.1.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.145.2019

19.03.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-03-19 14:28:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-03-19 14:28:08)