logo
ucho   logo bip

Kościan, 19.05.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 26.05.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Pianowo, ul. Kwiatowa

działka nr 3/3, 269/2, 16, 21/6, 3/20, 3/21

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.1.1, 6.170.09.04.1.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.193.2020

28.04.2020

2

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Wichrowa

działka nr 4300, 4298

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.3, 6.170.09.03.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.207.2020

08.05.2020

3

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Kręta

działka nr 234/7, 234/8, 234/6, 234/5, 213/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.15.1.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.208.2020

13.05.2020

4

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV,

sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV,

stacja transformatorowa SN typu UKL

Kościan

Kościan – miasto

al. Kościuszki

działka nr 1974/6, 1974/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.12.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.209.2020

13.05.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1757/1, 1757/5

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 303

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.17.3.3, 6.169.08.22.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.210.2020

14.05.2020

6

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa, Sadowa, Leśna, Kwiatowa

działka nr 159/9, 159/8, 159/5, 159/15, 159/14, 156/6, 156/4, 156/7, 156/5, 155/3, 155/2, 154/3, 154/2, 171/16, 171/15, 171/12, 171/11, 171/10, 171/9, 171/8, 171/7, 171/6, 171/5, 171/4, 171/3, 172/6, 172/35, 172/7, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 176/2, 231, 301, 176/3, 172/33, 171/1, 178/7, 177/2, 179/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.1, 6.170.09.15.3.2, 6.170.09.15.3.3, 6.170.09.15.3.4

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.211.2020

14.05.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Ponin

Kościan – obszar wiejski

działka nr 57, 62, 64/2, 58/3, 61/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.05.2.1, 6.169.08.05.2.3, 6.169.08.05.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.214.2020

15.05.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Szczodrowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 119/21, 134

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.21.3.1, 6.171.09.21.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.215.2020

15.05.2020

9

Sieć kanalizacji sanitarnej

Gorzyce

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 43/2, 152

Stary Gołębin

Czempiń – obszar wiejski

Działka nr 1, 76/9, 76/13, 76/15, 76/30, 76/32, 76/38, 79, 80, 91, 92 (podzielona na dz. nr 92/1, 92/2), 94

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.03.1.3, 6.170.10.03.1.4, 6.170.10.03.3.2, 6.170.10.03.3.4, 6.170.10.08.1.2, 6.170.10.08.1.4, 6.170.10.08.2.3, 6.170.10.08.3.2, 6.170.10.08.4.1, 6.170.10.08.4.3, 6.170.10.08.4.4, 6.170.10.13.2.1, 6.170.10.13.2.2, 6.170.10.13.2.4, 6.170.10.14.1.1, 6.170.10.14.1.3, 6.170.10.14.1.4, 6.170.10.13.4.2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

Ul. Polna 2

64-020 Czempiń

GN-I.6630.216.2020

14.05.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Ul. Chłapowskiego

działka nr 1184/2, 1135

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.217.2020

15.05.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 25/59, 25/63, 24/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.218.2020

15.05.2020

12

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 300, 231, 7103/2, 7104/8, 115/13

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.4.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.219.2020

15.05.2020

 Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami