logo
ucho   logo bip

Kościan, 19.08.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 26.08.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Telekomunikacyjna linia kablowa

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ceramiczna, Podgórna

działka nr 166/1, 41/4, 172, 173

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.10.4.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.356.2020

13.08.2020

2

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Kościan – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 167/16, 167/38

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.1.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.357.2020

14.08.2020

3

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Kościan – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 167/36, 167/38

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.1.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.358.2020

14.08.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 647/12, 647/8, 608

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.11.4.1, 6.168.08.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.360.2020

18.08.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 647/9, 647/10, 608

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.11.4.1, 6.168.08.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.361.2020

18.08.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami