logo
ucho   logo bip

Kościan, 19.11.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 26.11.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa

Morownica, Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

Poladowo, działka nr 208,

Morownica, działka nr 277/1, 277/9, 54

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.05.2.1, 6.168.07.05.2.3, 6.168.07.05.4.1, 6.168.07.05.4.2, 6.168.07.05.4.3, 6.168.07.05.4.4, 6.168.07.10.2.1, 6.168.07.10.2.2, 6.168.07.10.2.3, 6.168.07.10.4.1

Zakłada Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

Ul. Skarzyńskiego 6A

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.578.2019

08.11.2019

2

Studzienki ściekowe
z wpustem i przykanaliki kanalizacji deszczowej

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 137, 168

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.25.4.2, 6.169.07.25.4.4, 6.168.07.05.2.2

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.587.2019

15.11.2019

3

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 3/20

ul. Kwiatowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.1.1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK”
Piotr Domagała

Pianowo, ul. Kwiatowa 5

64-000 Kościan

GN-I.6630.588.2019

15.11.2019

4

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 3/21

ul. Kwiatowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.1.1

AGRO-PROJECTS Sp. z o.o. Sp. K.

Pianowo, ul. Kwiatowa 5

64-000 Kościan

GN-I.6630.589.2019

15.11.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 4384, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.590.2019

18.11.2019

6

Sieć gazowa śr/c,

przyłącze gazowe śr/c

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 102/2, 147/1, 147/4, 148/4, 168/3

ul. Polna, ul. Dworcowa

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.3.1, 6.168.08.10.3.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.591.2019

18.11.2019

7

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 11/5, 6

ul. Stęszewska

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.2.1, 6.171.10.02.2.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.592.2019

18.11.2019

8

Przyłącze gazowe śr/c

Jarogniewice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 761/2, 691

ul. Ogrodowa

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.25.1.1, 6.172.09.25.1.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.593.2019

18.11.2019

9

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 813, 821

ul. Marciniaka

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.594.2019

18.11.2019

10

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 126/16, 124, 123/1

Czempiń, ul. Tarnowska

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.4.4, 6.172.10.22.2.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.595.2019

18.11.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Turew

Kościan – obszar wiejski

działka nr 381

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.4.4, 6.169.10.05.2.1, 6.169.10.05.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.596.2019

18.11.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 203/2, 64/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.01.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.597.2019

18.11.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 226/2, 225/9, 225/10

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.25.4.2, 6.169.07.25.4.4, 6.168.07.05.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.598.2019

18.11.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.