logo
ucho   logo bip

Kościan, 20.11.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI
                                KOŚCIAN

         Al. Kościuszki 22

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 27.11.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(uzupełnienie wniosku
nr GN-I.6630.565.2017)

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 221/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.25.3.4

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.501.2018

14.11.2018

2

Sieć wodociągowa rozdzielcza

z przyłączami

Sepienko

Kościan – obszar wiejski

działka nr 486, 20, 136/2, 136/1, 166, 195, 193, 174, 435, 436, 438, 439, 440, 458, 445/1, 456, 445/6, 453/1, 21, 22/1, 14/1, 15, 20, 16/2, 23/1, 23/4, 18, 19, 25, 164/2, 165, 167, 175, 174, 178/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.21.3.3, 6.171.09.01.1.1, 6.171.08.25.4.4, 6.171.08.05.2.2, 6.171.08.05.2.4, 6.171.08.05.2.3, 6.171.08.05.4.1, 6.171.08.05.1.4, 6.171.08.05.2.1, 6.171.08.05.1.2

Gmina Kościan

ul. Bączkowskiego 15A

64-000 Kościan

GN-I.6630.502.2018

14.11.2018

3

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

ul. Marcelego Żółtowskiego

działka nr 2403/2, 2405/1, 2405/2, 2415/10, 2420, 4315, 4324, 4327, 4340, 4349

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 742

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.3, 6.170.09.03.3.4

Gmina Miejska Kościan

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.503.2018

14.11.2018

4

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

ul. E. Fabiańczyka

działka nr 873/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.2.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.504.2018

14.11.2018

5

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV z przyłączami (przebudowa)

Kościan

Kościan – miasto

ul. Piaskowa

działka nr 234/8, 234/7, 253/2, 234/1, 236, 275/1, 233/3, 233/6, 270, 230, 269/1, 269/2, 239, 1467/4, 1426/1, 1427, 1429, 1430, 1433, 1432, 1434/2, 1436, 1437, 1429, 1441, 1448, 1450, 1451, 1452/3, 1453, 1454, 1455/2, 1457, 1460, 1461, 1467/4, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1465, 1565/2, 1592/1, 1591/8, 1591/6, 1591/7, 1591/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.1, 6.170.09.07.3.4, 6.170.09.12.1.2, 6.170.09.07.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.505.2018

15.11.2018

6

Sieć telekomunikacyjna
z przyłączami

Karśnice, Żegrówko, Bielawy, Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

 Karśnice, działka nr 364, 292, 284/1, 284/2, 269, 588, 589, 587, 77, 82, 676;  Żegrówko, działka nr 50; Bielawy, działka nr 99; Czacz, działka nr 63/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.1.4, 6.169.07.05.2.3, 6.169.07.05.2.1, 6.169.07.05.2.2, 6.170.07.25.4.4, 6.170.08.21.3.3, 6.170.08.21.3.1, 6.169.08.01.1.1, 6.170.08.2.1.3.4, 6.169.08.01.1.2, 6.170.08.21.4.3, 6.170.08.01.2.1, 6.169.08.01.2.2., 6.169.08.01.2.4, 6.169.08.02.1.3, 6.169.08.02.3.1, 6.169.08.02.3.2, 6.169.08.02.3.4, 6.169.08.02.4.3

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.506.2018

16.11.2018

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

ul. B. Igłowicza

działka nr 4382, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.507.2018

19.11.2018

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

ul. Przemysłowa

 działka nr 412/1, 424/4, 414/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.05.3.2, 6.168.08.05.3.4

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10G

61-052 Poznań

GN-I.6630.508.2018

20.11.2018

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00.