logo
ucho   logo bip

Kościan, 21.01.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 28.01.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 66/7, 65

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.13.2020

15.01.2020

2

Przyłącze gazowe n/c

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska 132

działka nr 497/11, 497/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.14.2020

15.01.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Główna

działka nr 387/10

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.15.2020

15.01.2020

4

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 110/2, 84, 190

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.4, 6.171.09.25.3.3, 6.170.09.04.2.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.16.2020

16.01.2020

5

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

działka nr 115, 130, 7183/4, 123, 129/2, 120/1, 128, 127, 122, 124/1, 134

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.11.2.2, 6.169.10.11.2.4, 6.169.10.12.1.1, 6.169.10.12.1.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.17.2020

13.01.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 103, 104, 141

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.20.2020

17.01.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 80/4, 189/37

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.02.3.1, 6.172.10.02.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.21.2020

17.01.2020

8

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Parkowa

działka nr 885/1, 885/2, 497/11, 497/6, 500, 494, 528/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.22.2020

20.01.2020

9

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Miejscowość Pianowo

działka nr 8, 12/8, 12/10, 7/8, 4/12, 1/11

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.3.1, 6.171.09.24.3.2, 6.171.09.24.3.3, 6.171.09.24.3.4

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.23.2020

20.01.2020

10

Sieć gazowa n/c, przyłącza gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Pszenna, Szkolna, Polna

działka nr 2755, 2783, 2813, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2814/1, 2821/1, 2824

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.4, 6.170.09.03.4.3, 6.170.09.08.1.2, 6.170.09.08.2.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.25.2020

20.01.2020

11

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna NN 0,4 kV, przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne

Łuszkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 598/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.11.22.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.26.2020

17.01.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Zbęchy

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 118, 90, 127/2, 74/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.04.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.27.2020

21.01.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.