logo
ucho   logo bip

Kościan, 21.04.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 28.04.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Racot

Kościan – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 108/2, 108/1, 109/8, 109/7, 7173/1, 7173/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.10.2.2, 6.169.10.06.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.128.2020

25.03.2020

2

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Kolejowa

działka nr 891/2, 943

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.132.2020

30.03.2020

3

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Wspólna

działka nr 909, 903

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.07.2.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.133.2020

30.03.2020

4

Przyłącze gazowe śr/c

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 117/2, 80/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.01.4.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.134.2020

30.03.2020

5

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul.. Kościańskie Przedmieście

działka nr 75/26, 87/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.135.2020

30.03.2020

6

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa (przeniesienie słupa oświetleniowego)

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul.. Spółdzielców

działka nr 1159/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3

P.U.H. „BUD-BRUK” Ryszard Mielcarek

Ul. Józefa Wybickiego 7

64-020 Czempiń

GN-I.6630.137.2020

30.03.2020

7

Sieć wodociągowa

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Graniczna, Boczna

działka nr 3171, 3248, 3874

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13 3.1, 6.170.09.13.3.3, 6.170.09.18.1.1

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Ul. Czempińska 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.138.2020

31.03.2020

8

Sieć gazowa śr/c,
przyłącza gazowe śr/c

Śmigiel

Śmigiel - miasto

Ul. Iwaszkiewicza

działka nr 441/1, 1782, 1766/7, 1765, 1762/14, 1762/16, 1762/18, 1762/20, 1762/19, 1762/15, 1762/4, 1763, 1761, 1760, 1759

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.1.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.139.2020

31.03.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kwiatowa

działka nr  178/6, 178/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.140.2020

31.03.2020

10

Przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Prosta

działka nr 1138/6, 1139, 1161/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.141.2020

31.03.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Łąkowa

działka nr 2971/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.142.2020

02.04.2020

12

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Żółtowskiego, Podgórna

działka nr 2405/1, 4327, 4349, 2526/5, 2467/9, 2467/2, 2467/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.4, 6.170.09.03.3.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.144.2020

03.04.2020

13

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna oświetleniowa i monitoringu, przyłącze kanalizacji deszczowej

Czempiń

Czempiń – miasto

Zielony Rynek

działka nr 379/1, 379/2, 617, 618, 619, 674/2, 675, 676

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.3, 6.171.10.03.1.4

Gmina Czempiń

Ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.146.2020

03.04.2020

14

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Szczodrowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr  134, 75/2, 119/21

sekcja w ukł. 2000: 6.171.08.25.4.2, 6.171.08.25.4.4, 6.171.09.21.3.1, 6.171.09.21.3.3, 6.171.09.21.3.4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

GN-I.6630.147.2020

06.04.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wławie

Kościan – obszar wiejski

działka nr  119/4, 120/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.22.4.1, 6.169.10.22.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.148.2020

06.04.2020

16

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Lubiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr  160/2, 157/1, 104/9

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.03.3.4, 6.167.11.08.1.1, 6.167.11.08.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.149.2020

06.04.2020

17

Sieć gazowa śr/c,
przyłącza gazowe śr/c

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Pelikan, ul. Poprzeczna

działka nr  333/1, 332/2, 331/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.150.2020

07.04.2020

18

Sieć gazowa śr/c,
przyłącza gazowe śr/c

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Spółdzielcza

działka nr  285/1, 280/2, 280/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.1, 6.171.09.12.2.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.151.2020

07.04.2020

19

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Zachodnia

działka nr 81, 76/3, 76/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.153.2020

08.04.2020

20

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Zbęchy Pole

Kościan – obszar wiejski

działka nr  301/3, 301/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.18.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.154.2020

09.04.2020

21

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr  220/1, 400/2, 222/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.155.2020

09.04.2020

22

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Brońsko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 284/1, 302, 316, 317/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.17.3.1, 6.170.08.17.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.156.2020

09.04.2020

23

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Kątna

działka nr 4131/8, 4131/9, 4131/12, 4131/13, 4131/14

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.3.1, 6.170.09.07.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.157.2020

14.04.2020

24

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

Ul. Łepkowicza

działka nr 1527, 1540

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.01.4.2, 6.168.08.02.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.158.2020

14.04.2020

25

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr  59/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.159.2020

15.04.2020

26

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 736, 809

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.161.2020

14.04.2020

27

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 761, 809

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.162.2020

14.04.2020

28

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr  294/8, 84/25

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.1.4, 6.170.09.15.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.163.2020

14.04.2020

29

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48/19, 48/13

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.164.2020

14.04.2020

30

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 231, 7104/10

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.165.2020

14.04.2020

31

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 858/8, 861/42

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.2.3, 6.168.11.06.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.166.2020

14.04.2020

32

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Lubiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 115, 55, 116/1

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.03.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.168.2020

16.04.2020

33

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 765, 808

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.169.2020

16.04.2020

34

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 181/3, 184/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.3.2, 6.168.08.10.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.170.2020

16.04.2020

35

Przyłącze wodociągowe

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 281, 240/1, 301/1, 301/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.18.2.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.171.2020

15.04.2020

36

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Chabrowa

działka nr  400/2, 281/11, 281/6

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.172.2020

15.04.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Gedezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami