logo
ucho   logo bip

Kościan, 21.05.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 28.05.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 172/22, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.269.2019

15.05.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 172/29, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.270.2019

15.05.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 78/48, 78/55

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.1, 6.171.10.21.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.271.2019

15.05.2019

4

Sieć kanalizacji deszczowej

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Osiedle Mikołaja Reja, ul. Kościańska

działka nr 87, 85/1, 81, 82/2, 294/8, 292/12, 293

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.1.3, 6.170.09.15.1.4, 6.170.09.15.3.1, 6.170.09.15.3.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.272.2019

16.05.2019

5

Sieć kanalizacji ogólnospławnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Osiedle

działka nr 1357, 1309

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.03.3.4, 6.168.08.08.1.1, 6.168.08.08.1.2

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

Ul. Dra Skarzyńskiego 6A

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.274.2019

16.05.2019

6

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN

Stara Przysieka Druga

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 144/3, 142/58

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.3.2, 6.169.09.11.3.4, 6.169.09.16.1.1, 6.169.09.16.1.2, 6.169.09.16.1.3, 6.169.09.16.1.4, 6.169.09.16.3.1, 6.169.09.16.3.1, 6.169.09.16.3.2, 6.169.09.16.3.3, 6.169.09.16.3.4, 6.169.09.21.1.1, 6.169.09.21.1.3, 6.169.09.21.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.275.2019

16.05.2019

7

Linia telekomunikacyjna
z przyłączami

Głuchowo, Jarogniewice

Czempiń – obszar wiejski

Głuchowo, działka nr 124, 127/6, 20; Jarogniewice, działka nr 549, 165, 694, 693, 692, 697, 636, 464/3, 639, 640/2, 640/3, 691, 770, 276, 277, 268

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.2.4, 6.172.09.10.4.2, 6.172.09.10.4.3, 6.172.09.10.4.4, 6.172.10.06.3.3, 6.172.09.15.2.1, 6.172.09.15.2.3, 6.172.09.15.1.4, 6.172.09.15.3.2, 6.172.09.15.3.4, 6.172.09.15.3.3, 6.172.09.20.1.1, 6.172.09.20.1.3, 6.172.09.19.4.2, 6.172.09.20.3.1, 6.172.09.19.4.4, 6.172.09.20.3.3, 6.172.09.24.2.2, 6.172.09.24.2.1, 6.172.09.24.2.3, 6.172.09.24.2.4, 6.172.09.25.1.1, 6.172.09.25.1.3, 6.172.09.25.1.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.276.2019

30.04.2019

8

Linia telekomunikacyjna
z przyłączami

Jarogniewice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 636, 472/5

Mikoszki

Kościan- obszar wiejski

działka nr 197/3, 190/1, 25/2, 25/4, 25/5, 26/4, 27/4, 27/5, 27/3, 29/15, 29/12, 29/5, 197/1, 23/17, 23/18, 23/14

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.24.2.1, 6.172.09.24.2.3, 6.172.09.24.1.4, 6.172.09.24.3.2, 6.172.09.24.3.1, 6.172.09.24.3.3 6.172.09.23.4.4, 6.171.09.03.2.1, 6.171.09.03.2.2, 6.171.09.03.2.3, 6.171.09.03.2.4, 6.171.09.04.1.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.277.2019

13.05.2019

9

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 176/4, 176/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.278.2019

17.05.2019

10

Sieć gazowa śr/c,

przyłącza gazowe śr/c

(zmiana wniosku nr

GN-I.6630.165.2019)

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 430/1, 147/9, 147/6, 147/7

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.23.3.4

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.279.2019

20.05.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1068, 1067, 1073

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.22.2.3, 6.168.08.22.1.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.280.2019

20.05.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 959/2, 950/6, 950/2, 959/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.2, 6.168.08.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.281.2019

20.05.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 180/5, 199/5

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.1.3, 6.169.08.23.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.282.2019

20.05.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Mościszki

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 117/4, 114/14

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.06.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.283.2019

20.05.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.