logo
ucho   logo bip

Kościan, 22.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 29.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 114/4, 114/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.1.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.24.2019

16.01.2019

2

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Stara Przysieka Druga

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 136/2, 142/18, 136/1, 167, 161/15, 147, 142/44, 142/4, 142/6, 142/3, 139, 142/7, 142/8

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.3.2, 6.169.09.11.3.4, 6.169.09.11.4.3, 6.169.09.11.4.4, 6.169.09.16.1.2, 6.169.09.16.2.1, 6.169.09.16.2.2, 6.169.09.16.1.4, 6.169.09.16.2.3, 6.169.09.16.2.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.25.2019

16.01.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Gorzyce, Stary Gołębin

Czempiń – obszar wiejski

Gorzyce, działka nr 192/2, 161/1, 192/1, 76, 43/2, 72/5, 72/1, 135, 60, 58/1, 59, 89, 95, 77/4, 77/3, 80/4, 152;

Stary Gołębin, działka nr 1, 80, 15

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.18.4.3, 6.171.10.23.1.2, 6.171.10.23.2.1, 6.171.10.23.1.3, 6.171.10.23.1.4, 6.171.10.23.2.3, 6.171.10.23.3.1, 6.171.10.23.3.2, 6.171.10.23.3.3, 6.171.10.23.3.4, 6.170.10.03.1.1, 6.170.10.03.1.2, 6.170.10.03.1.3, 6.170.10.03.1.4, 6.170.10.02.1.4, 6.170.10.02.2.3, 6.171.10.02.2.4, 6.170.10.03.2.3, 6.170.10.03.2.4, 6.170.10.03.2.2, 6.170.10.04.1.1, 6.170.10.03.3.1, 6.170.10.03.3.3, 6.170.10.07.2.2, 6.170.10.07.2.4, 6.170.10.03.3.2, 6.170.10.03.3.4, 6.170.10.08.1.2, 6.170.10.081.4, 6.170.10.08.3.2, 6.170.10.08.4.1, 6.170.10.08.2.3, 6.170.10.08.4.3, 6.170.10.13.2.1, 6.170.10.13.1.2, 6.170.10.13.1.4, 6.170.10.13.1.3, 6.170.10.13.2.2, 6.170.10.14.1.1, 6.170.10.14.1.3, 6.170.10.14.1.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.26.2019

16.01.2019

4

Sieć elektroenergetyczna – oświetleniowa, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne

Bieżyń

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 177/1, 95/8

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.25.1.2

Dino Polska S.A.

ul. Ostrowska 122

63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.27.2019

17.01.2019

5

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągiem tłocznym, linia kablowa elektroenergetyczna, sieć wodociągowa

Głuchowo, Piotrowo Pierwsze

Czempiń – obszar wiejski

Głuchowo, dz. nr 21/6, 21/9, 21/21, 26, 27, 28/3, 48/6, 48/7, 48/9, 49, 57; Piotrowo Pierwsze, dz. nr 26, 28/2, 29/2, 29/3, 29/4, 30/4, 31/5, 31/18, 31/23, 35

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.1.1, 6.172.09.05.1.2, 6.172.09.05.1.4, 6.172.09.05.2.3, 6.172.09.05.3.2, 6.172.09.05.4.1, 6.172.09.05.3.4, 6.172.09.05.4.3, 6.172.09.10.2.1, 6.172.09.10.1.4, 6.172.09.10.2.3, 6.172.09.10.4.1

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.28.2019

18.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 737, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.29.2019

22.01.2019

7

Sieć gazowa, przyłącze gazowe

Darnowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 82/7, 82/8, 82/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.22.3.2

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.30.2019

22.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne

Czarkowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 16/6, 16/10, 16/7, 393, 381/8

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.3, 6.170.09.11.2.4, 6.170.09.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.31.2019

22.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 283/1, 283/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.06.3.3

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.32.2019

22.01.2019

10

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 535, 538/2, 544/2, 531/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.01.1.2, 6.167.11.01.1.4, 6.167.11.01.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.33.2019

22.01.2019

11

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 415, 399

sekcja w ukł. 2000: 6168.11.11.3.4, 6.168.11.16.1.2, 6.168.11.16.1.1, 6.168.11.16.1.3, 6.168.11.16.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.34.2019

22.01.2019

12

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2465/2, 2526/5, 2467/9, 2467/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.4, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.35.2019

22.01.2019

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

działka nr 55/6, 140/17, 140/16, 140/15

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.36.2019

22.01.2019

14

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4477/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.37.2019

22.01.2019

15

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Jurkowo (Wymysłowo)

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 19/2, 16/1, 13/7, 13/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.16.2.1, 6.168.10.16.2.2, 6.168.10.16.2.3, 6.168.10.16.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.38.2019

22.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.