logo
ucho   logo bip

Kościan, 22.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 29.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącza gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Piastowska

działka nr 2475/4, 2475/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.400.2020

14.09.2020

2

Sieć elektroenergetyczna NN, przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1303/1, 1834, 1299/2, 1217/3, 1357, 1307/1, 1307/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.08.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.402.2020

14.09.2020

3

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Kaźmierczaka

działka nr 1454/1, 1459/2, 1417/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.403.2020

14.09.2020

4

Przyłącze gazowe śr/c

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Kwiatowa

działka nr 74/33, 74/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.404.2020

17.09.2020

5

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Owsiana

działka nr 192/8, 192/21

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.2, 6.172.10.22.2.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.405.2020

17.09.2020

6

Sieć wodociągowa

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 501/4, 508, 280/91, 280/8, 280/59, 280/75, 280/85, 280/29, 280/18, 280/11, 280/52, 280/47

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2, 6.167.11.18.3.4, 6.167.11.18.4.1, 6.167.11.18.4.2, 6.167.11.18.4.3, 6.167.11.18.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.406.2020

17.09.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Południowa

działka nr 125, 183/9

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.407.2020

18.09.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

(zmiana wniosku nr
GN-I.6630.142.2020)

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Łąkowa

działka nr 2971/2, 2972/20

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.408.2020

18.09.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 811, 776, 777, 778, 779, 780, 781

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.409.2020

21.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 1172, 1167

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.410.2020

21.09.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bielewo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 621/3

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.15.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.411.2020

21.09.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Cichowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 56/1, 56/31, 56/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.11.2.2, 6.168.12.11.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.412.2020

21.09.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wieszkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 352/2, 352/3, 351/1

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.21 2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.413.2020

21.09.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Pelikan, ul. Poprzeczna

działka nr 333/1, 333/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.414.2020

21.09.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 598/3, 598/1, 587/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.415.2020

22.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami