logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 29.10.2019 r.

Kościan, 22.10.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 29.10.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Modrzewiowa

działka nr 2972/67, 2972/81

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.539.2019

17.10.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Północna

działka nr 3384/5, 3383/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.540.2019

17.10.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Letnia/ Wiosenna

działka nr 332/88

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3, 6.171.10.08.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.541.2019

17.10.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Polna

działka nr 379/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.542.2019

17.10.2019

5

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe

Olszewo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 15, 29, 14/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.21.3.2, 6.168.09.21.3.4

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.545.2019

18.10.2019

6

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 98

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.21.3.2, 6.168.08.21.3.1

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.546.2019

18.10.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 264/1, 259/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.547.2019

22.10.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.