logo
ucho   logo bip

Kościan, 23.04.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 30.04.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 98

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 98/1, 98/2, 96, 98/3, 1266, 442/37, 442/25, 441/9, 1042/1, 1040, 1016, 441/14, 1265, 441/2, 441/1, 394/2, 410, 985/1, 1762/18, 1762/16, 1762/14, 1765, 1766/9, 1766/7, 1758, 1782, 985/2, 400/3
sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.21.4.1, 6.169.08.21.4.2, 6.169.08.17.3.3, 6.169.08.22.1.1, 6.169.08.22.1.2, 6.169.08.22.1.3, 6.169.08.22.1.4, 6.169.08.22.3.1, 6.169.08.22.3.2, 6.169.08.22.3.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.217.2019

17.04.2019

2

Sieć gazowa n/c,
przyłącze gazowe n/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 944, 891/15, 981/17, 891/12

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.2, 6.168.08.02.2.4

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.218.2019

18.04.2019

3

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1958/2, 1959/1, 1962/7

ul. Kurpińskiego

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.2, 6.170.09.12.2.4

Polskie Linie Kolejowe  S.A.

Ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

GN-I.6630.219.2019

17.04.2019

4

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska

działka nr 123/4, 123/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.4.2, 6.172.10.17.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.220.2019

23.04.2019

5

Sieć gazowa śr/c,
przyłącze gazowe śr/c

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

ul. Łąkowa

działka nr 549, 552, 554/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.05.3.1, 6.168.08.05.3.2, 6.168.08.05.3.3, 6.168.08.05.3.4

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.221.2019

23.04.2019

6

Sieć gazowa śr/c,
przyłącze gazowe śr/c

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

ul. Okrężna

działka nr 249/21, 249/30

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.15.1.3, 6.168.08.15.3.1

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.222.2019

23.04.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.