logo
ucho   logo bip

Kościan, 23.06.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 30.06.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Baraniaka

działka nr 2694, 2669/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.1.4

P.U.H. Delikatesy Ryszard Olejnik

Ul. Wrocławka 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.246.2020

03.06.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

Ul. Kościańska

działka nr 228

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.25.3.4, 6.168.10.25.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.261.2020

17.06.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Dudycza

działka nr 1846/16, 1846/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.262.2020

17.06.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Machcin

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 51/7, 51/9, 57

sekcja w ukł. 2000: 6.167.07.04.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.263.2020

17.06.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kobylniki

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 51/4, 99

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.20.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.264.2020

18.06.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Poprzeczna

działka nr 79/1, 79/2, 73

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.267.2020

19.06.2020

7

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Reja

działka nr 1736, 1769/2, 1769/1, 1686, 1685, 1674, 1651, 1661, 1680, 1678, 1679, 1673/1, 1673/2, 1615/1, 1615/2, 1606/1, 1605/1, 1603/3, 1604, 1602/1, 1601/1, 1672, 1614/1, 1613, 1612

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.3, 6.170.09.07.4.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.268.2020

19.06.2020

8

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Poznańska

działka nr 2752/1, 2751/1, 2750/1, 2706, 2747/1, 2741/1, 2740/3, 2738/3, 2737/3, 2736/1, 2732/1, 2731/1, 2730/1, 2728, 2725/1, 2725/2, 2733, 2738/4, 2739/6, 2742/1, 2742/2, 2442, 2434, 2433, 2429/2, 2532

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.4, 6.170.09.08.1.2, 6.170.09.08.1.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.269.2020

19.06.2020

9

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Szkolna, Północna

działka nr 2674, 2673/3, 2673/2, 2671/5, 2673/1, 2900/1, 2755, 2859/1, 2813, 2784, 2757/1, 2783, 2757/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.4, 6.170.09.03.4.3, 6.170.09.08.1.2, 6.170.09.08.2.1, 6.170.09.08.1.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.270.2020

19.06.2020

10

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Św. Ducha

działka nr 2307/2, 2249/1, 2249/2, 2255, 2248/1, 2300, 2343/2, 2257, 2307/1, 2539/3, 2571/1, 2539/2, 2256/1, 2256/2, 2576, 2359, 2280, 2318, 2351/2, 2299, 2346/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.1.1, 6.170.09.08.1.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.271.2020

19.06.2020

11

Przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Traugutta

działka nr 1055/1, 1162/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.272.2020

22.06.2020

12

Sieć kanalizacji deszczowej

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Ul. Szkolna

działka nr 261/1, 260, 258, 262

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.05.3.4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

GN-I.6630.273.2020

22.06.2020

13

Sieć gazowa średniego ciśnienia, rozdzielcza, średnia 63 mm

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 58/30, 71/21, 201, 213

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.05.3.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.274.2020

22.06.2020

14

Sieć gazowa średniego ciśnienia, rozdzielcza, średnia 63 mm

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4312

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 823/3, 823/5, 824/3, 825/1, 955/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.3, 6.170.09.03.3.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.276.2020

23.06.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami