logo
ucho   logo bip

Kościan, 24.03.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 31.03.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 865

ul. Kuczmerowicza

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.4

Gmina Czempiń

Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

64-020 Czempiń

GN-I.6630.113.2020

10.03.2020

2

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

(zmiana wniosku nr
GN-I.6630318.2019)

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 206/7, 232, 280/3, 281, 282, 283

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.16.2.2, 6.169.08.17.1.1, 6.169.08.16.2.4, 6.169.08.17.1.3, 6.169.08.16.4.2, 6.169.08.17.3.1, 6.169.08.17.3.2, 6.169.08.17.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.114.2020

10.03.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 179/3, 186/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.22.4.3, 6.170.09.22.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.115.2020

16.03.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 107/18, 107/19

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.170.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.116.2020

16.03.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 276/1, 271

ul. Sołecka

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.1.4, 6.171.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.117.2020

17.03.2020

6

Sieć gazowa śr/c,
przyłącza gazowe śr/c

Nielęgowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 283/2, 384/8, 384/6

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.08.3.2, 6.169.09.08.3.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.118.2020

18.03.2020

7

Sieć gazowa śr/c,
przyłącza gazowe śr/c

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 59/11, 68/3, 69/3, 70/3, 71/7

ul. Słoneczna

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.1.3, 6.170.09.15.3.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.119.2020

18.03.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Miejscowość Pelikan

Kościan – obszar wiejski

działka nr 332/5, 333/1

ul. Poprzeczna

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.120.2020

23.03.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2268, 2269, 2539/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.1.3, 6.170.09.08.3.1

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy

Marian Kurasiak

Ul. Północna 50

64-000 Kościan

GN-I.6630.121.2020

24.03.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Łuszkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 931, 722/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.11.22.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.122.2020

24.03.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 217, 209

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.25.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.123.2020

24.03.2020

12

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 209, 210, 98, 25/4, 23, 215

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.25.4.1, 6.169.07.25.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.124.2020

24.03.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 371/1, 372/50

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.125.2020

24.03.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.