logo
ucho   logo bip

STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIANIE
Wydział Architektury, Budownictwa i
Ochrony Środowiska
64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska 38
tel. 65 512 74 28 65 512 74 31

ABŚ.6740.42.3.2021                                                               Kościan, dnia 2021-07-09
                                                                                                 za dowodem doręczenia

                                                          ZAWIADOMIENIE

Nawiązując do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla drogi powiatowej,
na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie,
                                                    dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo”

informuję, że powyższa inwestycja obejmuje działki w obrębie miejscowości: Sierakowo,
nie zaś jak błędnie wpisano w zawiadomieniu w obrębie Szczodrowo:

Sierakowo, nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Działki przewidziane do podziału:
Sierakowo, nr ewid. gruntów: 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

                                                                                                          z up. STAROSTY
                                                                                                           Zbigniew Franek
                                                                                               WICESTAROSTA  KOŚCIAŃSKI
                                                                          (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)