logo
ucho   logo bip
Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.3.2019                                                    Kościan, dnia 28.03.2019 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2018.1474)
 
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 15.03.2019 r.

Burmistrza Czempinia

 

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej :

przebudowy ulicy Wiatrakowej w Czempiniu

 

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości :

 

-        Czempiń, nr ewid. gruntów: 45, 119, 117, 118, 137/2

 

Działki przewidziane do podziału:
 

-        Czempiń, nr ewid. gruntów: 117.

 

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 210.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

              z up. STAROSTY

             /-/ podpis nieczytelny

                Beata Kownacka

      Naczelnik Wydziału Architektury 

    Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Los (2019-04-09 09:09:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Los (2019-04-09 09:09:07)