logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 307/2019 z dnia 10.04.2019

 

Nr akt sprawy: ABŚ.6740.13.9.2019                                                     

Kościan, dnia 11.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 307/19 z dnia 10.04.2019r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

dla inwestora:
Gminy Czempiń
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

dla inwestycji polegającej na:
budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, rurociągów tłocznych, sieci wodociągowej i linii kablowych,

adres zamierzenia inwestycyjnego:
Głuchowo, nr ewidencyjny gruntów: 21/6, 21/9, 21/21, 26, 27, 28/3, 48/6, 48/7, 48/9, 49, 57
Piotrowo Pierwsze, nr ewidencyjny gruntów: 26, 28/2, 29/2, 29/3, 29/4, 30/4, 31/5, 31/18, 35


Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38, II piętro, pokój nr 207.Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie) przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 207, tel. 65 512 74 28,  wew. 48
odbywa się w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek         -      8.00 - 16.00
- wtorek, środa, czwartek     -      10.00 - 14.00
- piątek             -       7.00 – 11.00
lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
PL

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Lenart (2019-04-11 12:05:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Lenart (2019-04-11 12:03:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Lenart (2019-04-11 12:08:13)