logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 577/2019 z dnia 28.06.2019

 

Nr akt sprawy: ABŚ.6740.13.21.2019                                                      

Kościan, dnia 18.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2018.2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 577/19 z dnia 28.06.2019r.

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

 

dla inwestora:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

ul. Polna 2, 64-020 Czempiń

 

dla inwestycji polegającej na:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami

 

adres zamierzenia inwestycyjnego:

Zadory, nr ewid. gruntów 46/1, 153, 154, 156, 157, 165, 166, 167, 173, 244, 246,

Piotrowo Pierwsze, nr ewid. gruntów 31/5, 41,

Piotrowo Drugie, nr ewid. gruntów 11, 12, 47, 80

 

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38, II piętro, pokój nr 207.

 

 

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie) przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 207, tel. 65 512 74 28,  wew. 48 odbywa się w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                         -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek       -              10.00 - 14.00

- piątek                                   -                7.00 – 11.00

lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

PL

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Lenart (2019-07-18 10:22:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Lenart (2019-07-18 10:15:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Lenart (2019-07-18 10:30:00)