logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 674/2019 z dnia 18.07.2019

 

Kościan, dnia 18.07.2019 r.

Nr akt sprawy: ABŚ.6740.13.24.2019                                                      


OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 674/19 z dnia 18.07.2019r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

dla inwestora:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.
ul. Polna 2, 64-020 Czempiń

dla inwestycji polegającej na:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,

adres zamierzenia inwestycyjnego:
Piotrowo Pierwsze, nr ewid. gruntów 35, 41,


Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38, II piętro, pokój nr 207.Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie) przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 207, tel. 65 512 74 28,  wew. 48
odbywa się w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek         -      8.00 - 16.00
- wtorek, środa, czwartek     -      10.00 - 14.00
- piątek             -       7.00 – 11.00
lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
PL

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Lenart (2019-07-24 08:48:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Lenart (2019-07-24 08:48:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Lenart (2019-07-24 08:52:14)