logo
ucho   logo bip

INFORMACJA

STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na obszarze powiatu kościańskiego, gmina Kościan, na terenie obrębów ewidencyjnych:  Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo,  Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo, Kokorzyn

 

 

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 t.j. z późn. zm.) informuję, że z dniem 11 marca 2019 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej na obszarze powiatu kościańskiego, województwo wielkopolskie, na części gminy Kościan, na terenie obrębów ewidencyjnych: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo, Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo, Kokorzyn, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24a ust. 9 i 12 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych do Starosty Kościańskiego na adres: 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Treść zawiadomienia (pdf)