logo
ucho   logo bip

1.      Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

2.      Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie rozpatrzenia punktów 8 i 9 porządku obrad pod pozycjami 14 i 15.

3.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 27).

4.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 -  (druk nr 29).

5.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok (druk nr 29).

6.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok (druk nr 30).

7.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok (druk nr 31).

8.      Głosowanie nad zmianą planu Pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok.

9.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok (druk nr 32).

10.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Stefana Stachowiaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Andrzeja Wawera na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

12.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Aleksandra Sowę na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

13.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnej Magdaleny Wróblewskiej na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

14.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Bartosza Kobusa na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

15.   Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 6).

16.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Piotra Błaszkowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

17.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Alberta Pelca na zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

18.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Łukasza Grygiera na Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

19.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnej Doroty Słowińskiej na Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

20.   Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7).

21.   Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7) - reasumpcja.