logo
ucho   logo bip
 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego za 2018 r.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat gruntów rolnych położonych w Nietążkowie.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy  Miejskiej Kościan.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-10-31 09:19:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-10-31 09:19:16)