logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 19 sierpnia 2020 r.
 1. Głosowanie imienne nad wykreśleniem z porządku obrad punktu 12. dotyczącego rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 205).
 2. Głosowanie imienne nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.
 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę Nr IX/82/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-08-20 08:21:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-08-20 08:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-08-20 08:22:30)