logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 10 czerwca 2020 r.
  1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
  2. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
  3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
  4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
  5. Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
  6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie wraz ze zmianą w uzasadnieniu oraz w podstawie prawnej.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-06-12 10:13:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-06-12 10:13:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-06-12 10:13:21)