logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 25 listopada 2020 r.
 1. Głosowanie imienne nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 2. Głosowanie imienne nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego ze zmianą uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 3. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.
 5. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
 6. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
 7. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich.
 8. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.
 9. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.
 10. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 11. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 12. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.