logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 20 stycznia 2021 r.
  1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
  2. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku.
  3. Głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Stefana Stachowiaka o wycofanie z projektu uchwały (druk nr 249) kwoty 100 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
  4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.
  5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.