logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 marca 2021 r.
  1. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
  2. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
  3. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.