logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 2 czerwca 2021 r.
  1. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
  2. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.
  3. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.
  4. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.
  5. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.
  6. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.
  7. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu.
  8. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie –dot. udostępnienia informacji publicznej (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji).
  9. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. procedur zamówień publicznych).