logo
ucho   logo bip
Terminy posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

W dniu 19 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 14.40 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22, sala nr 120.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 9 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. T. Kościuszki 22, sala nr 120.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Kontynuacja postępowania związanego z rozpatrzeniem ponownej skargi pana P. M. z dnia 16 czerwca 2021 r. na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 1 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z dokumentacją pracowniczą pana D. K. w związku ze złożoną skargą p. P. M.
 3. Zapoznanie się z realizacją zakupów sprzętu komputerowego od firmy EVK w grudniu 2016 r. oraz w lipcu 2018 r. i zakupu mebli od firmy CEZAS w grudniu 2018 r.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

W dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  w trybie zdalnym.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 maja 2021 r. i w dniu 19 maja 2021 r.
 3. Rozpatrzenie ponownej skargi pana P. M. z dnia 16 czerwca 2021 r. na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie dot. m.in. zakupu zestawu komputerowego w 2016 r.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

W dniu 19 maja 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o godz. 8.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi pana P. R. na niezrealizowanie obowiązku udzielenia informacji publicznej przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.
 3. Rozpatrzenie skargi pana P. M. z dnia 3 maja 2021 r. na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

W dniu 12 maja 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 lutego 2021 r., w dniu 4 marca 2021 r. i w dniu 8 marca 2021 r.
 3. Rozpatrzenie skargi pana P. R. na niezrealizowanie obowiązku udzielenia informacji publicznej przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej szkodliwości stosowania glifosatu w rolnictwie.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

 

W dniu 8 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 8.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku pana M. K. z dnia 19.02.2021 r. dotyczącego napotkanych trudności w odbyciu rozmowy ze Starostą Kościańskim.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 4 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 stycznia 2021 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku pana M. K. z dnia 19.02.2021 r. dotyczącego napotkanych trudności w odbyciu rozmowy ze Starostą Kościańskim.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

W dniu 23 lutego 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 października 2020 r., w dniu 19 listopada 2020 r., w dniu 10 grudnia 2020 r. i 23 grudnia 2020 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku pana T. G. z dnia 11.01.2021 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej – wypowiedzenie umowy najmu, w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XXIII/245/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

W dniu 14 stycznia 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 września 2020 r., w dniu 8 października 2020 r., w dniu 14 października 2020 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku pana T. G. z dnia 11.01.2021 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej – wypowiedzenie umowy najmu, w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego nr XXIII/245/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

W dniu 23 grudnia 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi pana T. G. z dnia 10.11.2020 r. dotyczącej wynajmu lokalu użytkowego Wytwórni Maszyn Automatycznych R. Glapiak  przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 10 grudnia 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi pana T. G. z dnia 10.11.2020 r. dotyczącej wynajmu lokalu użytkowego Wytwórni Maszyn Automatycznych R. Glapiak  przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 19 listopada 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi  z dnia 09.11.2020 r. na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 14 października 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 14.00 w trybie zdalnym lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi  z dnia 31.08.2020 r. dotyczącej wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za napoje przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 8 października 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o godz. 14.00 w trybie zdalnym lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi  z dnia 31.08.2020 r. dotyczącej wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za napoje przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

W dniu 15 września 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 sierpnia 2020 r.
 3. Rozpatrzenie skargi  z dnia 31.08.2020 r. dotyczącej wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za napoje przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

W dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 lipca 2020 r.
 3. Rozpatrzenie skargi  z dnia 17.08.2020 r. dotyczącej udostępnienia informacji publicznej przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się  w dniu 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w trybie zdalnym lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie pisma odnoszącego się do zapisów uchwały nr XVII/186/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad.