logo
ucho   logo bip
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 15.09.2020 r.

W dniu15 września 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 sierpnia 2020 r.
  3. Rozpatrzenie skargi  z dnia 31.08.2020 r. dotyczącej wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za napoje przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie obrad.