logo
ucho   logo bip

III sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku

o godz. 13.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 21),

2)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 22),

3)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 23),

4)   uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 19),

5)   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030 (druk nr 20).

8.      Wystąpienie Starosty Kościańskiego.

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.